Welkom op de website van De Koppeling. Onze school is voor kinderen met een leerprobleem, die het niet redden op de gewone basisschool. Met extra zorg en aandacht helpen we hen om zo goed mogelijk te leren lezen, spreken, schrijven, rekenen, enzovoort.

Deze site geeft u veel informatie. Hebt u nog vragen, bel gerust 010 4800415.

Let op:
Onze twee bovenbouwgroepen zijn VOL. In de onderbouw en middenbouw hebben we nog enkele plaatsen.

Met een vriendelijke groet, namens het hele team,
Marcelle Janssen,
directeur

Voor volgend zitten alle groepen vol. Kinderen die nu aangemeld worden komen op de wachtlijst.

Lees meer >