Schoolmaatschappelijk Werk & de Huiskamer

Mevrouw Annie Winkel (juf Annie), is de schoolmaatschappelijk werker (SMW’er) van de Koppeling. Zij is 5 dagen per week aanwezig. De schoolmaatschappelijk werker kan met u en/of uw kind in gesprek gaan over eventuele problemen die zich voor kunnen doen thuis, op school en in de buurt.

Bijvoorbeeld:

De schoolmaatschappelijk werker praat met u over de problemen die er zijn. Samen met u bespreekt zij op welke manier u het beste geholpen kan worden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van wat het probleem is. Indien het noodzakelijk is dat er andere hulp komt, kunt u daarbij ondersteund worden door de schoolmaatschappelijk werker. Alles wat u met de haar bespreekt is vertrouwelijk. Het belang van het kind staat bij de schoolmaatschappelijk werker altijd centraal.

Soms ondervindt een kind problemen bij het opgroeien en zijn er verschillende organisaties die het kind hierbij kunnen helpen. Het kan gebeuren dat meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat hulpverleners daarvan weten. De hulp kan in samenwerking met elkaar beter verlopen om de juiste resultaten te behalen. Met het SISA-signaleringssysteem (Systeem Instrument Sluitende Aanpak) wordt bijgehouden of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind. Alle scholen van PCBO, dus ook de Koppeling, zijn aangesloten bij dit systeem.

Op SBO de Koppeling is een huiskamer. Hier kunnen kinderen rustig werken, iets afmaken, een kort gesprekje voeren, iets uitpraten of uitzoeken of een situatie oefenen om daarna weer verder te kunnen werken in de klas. Ook kinderen die een beloning verdienen zijn welkom in de huiskamer voor. De huiskamer is ingericht met een speelhoek, een zithoek, een eettafel en werkplekken. Er zijn speelleermaterialen en creatieve materialen beschikbaar voor gerichte opdrachten of voor een moment van ontspanning. Juf Annie is op alle schooldagen aanwezig en heeft voor elke bezoeker even tijd.

Als u graag contact wilt kunt u dit aangeven bij de leerkracht maar u kunt ook zelf contact opnemen met Juf Annie. Zij is elke dag aanwezig op SBO de Koppeling en is telefonisch bereikbaar op 010-4800415 en 06-38290693. U kunt ook mailen a.winkel@dekoppeling.nl

Loop gerust binnen of bel voor een afspraak!!