Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden als u een toelaatbaar­heidsverklaring van PPO Rotterdam heeft. Zo'n verklaring kan binnen Rotterdam aangevraagd worden door ouders in overleg met de Intern begeleider van de basisschool of op de website van PPO Rotterdam. Ook kinderen die buiten Rotterdam op school zitten kunnen de toelaatbaarheidsverklaring van PPO Rotterdam krijgen.

Zij moeten wel eerst een toelaatbaarheidsverklaring PPO hebben van hun eigen samenwerkingsverband. Voor meer informatie www.pporotterdam.nl

Voor vragen hierover kunt u terecht bij school. Telefoon: 010 480 0415