Informatie aanmelden

Welkom op onze school! SBO de Koppeling is een school voor speciaal basisonderwijs. Wij hebben geen kleutergroep(en), kinderen met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Speciaal Basisonderwijs (SBO) kunnen vanaf 5,5 jaar aangemeld worden. Heeft u zoon/dochter geen TLV dan bent u op zoek naar een reguliere basisschool. U kunt dan dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

Let op:
Onze twee bovenbouwgroepen zijn VOL. In de onderbouw en middenbouw hebben we nog enkele plaatsen.

Stappen voor het aanmelden

Eerst kennismaken
Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 010-4800415. We maken dan met u een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking en rondleiding. 

Aanmelden
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier en we maken een afspraak om de aanmelding persoonlijk te bespreken. Op het aanmeldformulier beantwoord u vragen over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

 

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP hier vinden op onze website.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Als er een toelaatbaarheidsverklaring is zal onze school meestal de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wachtlijst

Onze school heeft momenteel geen wachtlijst. Het kan echter zijn dat de groep waarvoor u aanmeldt vol zit. Op onze website vermelden wij welke groepen vol zitten. Meldt u uw kind aan voor een groep die vol zit dan kijken we in overleg wat er mogelijk is. Het kan zijn dat uw kind moet wachten tot er een plekje vrijkomt. In dit geval hanteren wij de volgende voorrangsregels:

 

Wendagen

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, kijken we in overleg met ouders hoe we de overgang zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen. Wij hanteren in principe geen wendagen. Meestal kiezen we ervoor om eerst netjes af te sluiten op de school ver herkomst en dan na een vakantie te starten op onze school. Als hiermee veel tijd verloren gaat kijken we of een eerdere overgang wenselijk en mogelijk is.

 

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding zoals hierboven beschrijven. 

 

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.

 

Hanteert uw school wendagen voor de zij-instromers? Benoem dan de afspraken voor wennen bij de zij-instroom.