Doel pestprotocol

Het voorkomen van pesten

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich kunnen richten op hun taken op school en vriendschappen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! Het voorkomen van pesten is dan ook heel belangrijk en daarom gaat een gedeelte van dit pestprotocol over de preventie.

Het stoppen van pesten

Mochten we toch met pesten te maken hebben dan biedt dit protocol handvatten om daarmee om te gaan, het pesten te stoppen en de situaties zo goed mogelijk op te lossen.

Duidelijkheid

Daarnaast proberen we met dit protocol een basis te leggen voor het omgaan met pesten. Dit betekent dat er in de basis dezelfde regels en consequenties gelden. Wel kan in iedere situatie op een andere manier gewerkt worden aan een oplossing.

De pdf met uitgebreide informatie kunt u hier downloaden.