Inschrijven op De Koppeling

Momenteel zitten alle groepen vol. Kinderen die nu aangemeld worden komen op de wachtlijst.

Inschrijving

Om uw zoon of dochter op De Koppeling te kunnen inschrijven hebben wij een geldige toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Er is ook een handtekening nodig voor inschrijving van de (gezaghebbende) ouder en/of voogd.

Van de verwijzende school hebben wij een compleet dossier in Kindkans nodig met daarin: