Waar staan we voor

De Koppeling is een veilige school die eruit haalt wat erin zit.

Op De Koppeling mag je zijn wie je bent. Je houdt rekening met de ander.

De Koppeling benadert kinderen positief. We denken in kansen en mogelijkheden.

De Koppeling biedt een gestructureerde leeromgeving waar veiligheid, orde, rust, regelmaat, consequent handelen centraal staan.

Personeel op de Koppeling is gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg voor leerlingen en elkaar.

Het team werkt planmatig en doelgericht.