Logopedie

De logopediste kan uw kind helpen met taal en spraak. Alle kinderen worden door de logopediste bekeken. Wanneer blijkt dat zij iets kan betekenen voor uw kind, wordt er contact met u opgenomen en kan de behandeling beginnen. De behandeling vindt plaats onder schooltijd.